loader

Politica de confidențialitate

GDPR

INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ŞI POLITICĂ DE CONFIDENȚIALITATE

Operatorul de date cu caracter personal este HYDRAULIC TRAILER SRL, număr de înregistrare în registrul comerțului: J40/16528/2007, numărul de înregistrare RO22354025, cu sediul social in Str. Cobadin, nr. 3, bl. P19, sc. 1, ap 30, sect. 5, Bucuresti, România, ("noi" sau "operatorul de date"). Operatorul de date a desemnat un Responsabil de Protecție a Datelor, disponibil la adresa de e-mail: office@hydraulictrailer.ro.

În funcție de procesul pe care noi îl desfășurăm, vom prelucra datele dvs. cu caracter personal după cum urmează:

Procesul de emitere facturi de către furnizori ca urmare a achiziției de produse și servicii pe care noi o desfăşurăm

În cazul în care acționați ca reprezentant însărcinat cu emiterea facturilor pentru furnizorul de produse și servicii sau ca reprezentantul nostru însărcinat cu primirea facturilor, vom procesa următoarele date cu caracter personal referitoare la dvs.: nume, prenume, funcție, nume angajator, cod numeric personal (CNP).

Procesarea datelor dvs. cu caracter personal este necesară pentru emiterea facturilor menționate mai sus.

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate în scopul executării contractelor de achiziție de produse și servicii.

După caz, datele dvs. cu caracter personal pot fi transferate către terțe părți, precum furnizorii noștri de servicii de arhivare.

Datele dvs. cu caracter personal vor fi stocate pentru perioadele prevăzute de normele legale aplicabile în acest caz.

Procesul de emitere facturi de către noi ca urmare a achiziționării de către clienții noștri de produse și servicii

În cadrul procedurii de emitere a facturilor pentru clienții noști care achiziționează produse și servicii, pentru anumiți angajați sau reprezentanți ai clienților noștri, vom procesa următoarele date cu caracter personal referitoare la dvs.: nume, prenume, funcție, nume angajator, cod numeric personal (CNP).

Prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este necesară pentru emiterea facturilor aferente vânzării de produse și servicii de către noi.

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate în scopul executării contractelor de vânzare de produse și servicii.

După caz, datele dvs. cu caracter personal pot fi transferate către terțe părți, precum furnizorii noștri de servicii de arhivare.

Datele dvs. cu caracter personal vor fi stocate pentru perioadele prevăzute de normele legale aplicabile în acest caz.

Procesul de achiziție de produse și de interacțiune cu personalul contractanților noștri

În cazul în care acționați ca reprezentant al sau membru al personalului contractanților noștri, noi putem procesa următoarele date cu caracter personal referitoare la dvs.: nume, prenume, nume angajator, număr de telefon de birou, adresă de email de birou.

Prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este necesară pentru încheierea contractelor de achiziție produse sau a altor tipuri de contracte necesare pentru desfășurarea activității noastre, după caz, precum și a tuturor fazelor de executare a respectivelor contracte.

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate în scopul încheierii și executării contractelor de achiziție produse sau a altor tipuri de contracte necesare pentru desfășurarea activității noastre, după caz.

Datele dvs. cu caracter personal vor fi stocate pentru perioadele necesare îndeplinirii obligațiilor părților care rezultă din contractele cu co-contractanții noștri. Prelucrarea acestor date cu caracter personal este necesară pentru asigurarea unei corespondențe electronice eficiente pentru desfășurarea activității comerciale.

Datele cu caracter personal vor fi procesate în baza interesului legitim menționat mai sus.

Datele dvs. cu caracter personal vor fi stocate pentru perioada desfasurarii relatiilor comerciale.

Aveți următoarele drepturi în ceea ce privește prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal:

(a) Dreptul de acces: aveți dreptul de solicita către operatorul de date informații cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal de către operatorul de date.

(b) Dreptul de rectificare: aveți dreptul de a solicita operatorului de date rectificarea datelor dvs. cu caracter personal incorecte.

(c) Dreptul de ștergere: aveți dreptul de a solicita operatorului de date ștergerea datelor dvs. cu caracter personal în anumite situații, cum ar fi: datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru realizarea scopului de procesare pentru care au fost colectate, a fost retras consimțământul pentru prelucrarea acestora de către operatorul de date.

(d) Dreptul de restricționare a prelucrării: aveţi dreptul de a solicita operatorului de date restricționarea procesării de către operatorul de date în anumite situații, cum ar fi situația în care contestați acuratețea datelor cu caracter personal procesate de către operatorul de date, procesarea datelor cu caracter personal nu este realizată în conformitate cu legea.

 (e) Dreptul de opoziție: aveți dreptul de a vă opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația dvs. particulară, ca datele care vă vizează să constituie obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare.

(f) Dreptul de portabilitate: aveți dreptul să solicitați operatorului de date transmiterea datelor dvs. cu caracter personal prelucrate de către operatorul de date către dvs. sau către o altă entitate care urmează să vă prelucreze datele cu caracter personal.

Dacă doriți să vă exercitați drepturile de mai sus sau dacă aveți întrebări cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail: office@hydraulictrailer.ro. Este interziza copierea, distribuirea, publicarea, transferul catre terte parti, modificarea si/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricarui continut in orice alt context decat cel original intentionat de S.C. HYDRAULIC TRAILER S.R.L., includerea oricarui continut in afara site-ului, indepartarea insemnelor care semnifica dreptul de autor al S.C. HYDRAULIC TRAILER S.R.L. asupra continutului precum si participarea la transferul, vanzarea, distributia unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afisarea continutului, decat cu acordul scris expres al S.C. HYDRAULIC TRAILER S.R.L.

S.C Hydraulic Trailer S.R.L. © 2024